Modre oči Lijepe Naše

Prolistajte!

cijena 180 kn (poštarina plaćena)
format 17 × 24 cm
208 stranica
tvrdi uvez
60 realističnih crno-bijelih ilustracija Aleksandra Žiljka

Jozo Vrkić objavio je 31 putopis o našim otocima od Lokruma do Brijuna za učenike viših razreda osnovne škole i za njihove nastavnike!

Putopisi o Svecu, Biševu, Visu, Pelješcu i Lopudu dobili su dvije nagrade i našli su se u dvjema čitankama prije nego su složeni u ovu knjigu!

Naši otoci – morski vrtovi

* Lokrum nam potvrđuje Matoševe riječi – da su naši otoci »lijepi vrti morem plivajućî«!

* Priča se da Miho Pracat, pučanin s Lopuda, dvaput nije uspio otiskujući se brodom preko mora. Odustane od dalje plovidbe. No, na rodnoj je kući gledao kako uporna gušterica prelazi zid tek u trećemu pokušaju. Nadahne ga to i on se i treći put otisne na pučinu. Trgujući žitom za španjolskoga kralja, dok je bila glad, obogati se i steče slavu.

* Katkad bi se lastovski dimnjaci rugali jedni drugima. Tako su na jednom rožine okrenuli susjedu, a onda je susjed na svome dimnjaku načinio isplažen jezik. Baš šteta da toga na dimnjacima više nema!

Naruči »

Komentari su zatvoreni.